Pojistná událost

Pokud se vám opravdu stane ta nepříjemná věc, že dojde k poškození vaší domácnosti, je nutné:

Pojistnou událost je nutné pojišťovně nahlásit co nejdříve po jejím vzniku, budete potřebovat formulář o oznámení škodní události, který je k dostání na pobočkách pojišťoven či přímo ke stažení na webových stránkách. Některé pojišťovny již umožňují vyplnit tento formulář on-line, v ostatních případech je nutné vyplněný formulář dodat osobně na přepážku či doručit poštou. Při ohlášení je pojišťovně nutné sdělit především jméno a adresu pojištěné osoby, čísla pojistných smluv k pojištění domácnosti (pokud byly smlouvy zničeny, pojišťovna má jejich originály uloženy a podle jména a rodného čísla je schopná je dohledat), místo a datum vzniku pojistné události a seznam poškozených a zničených věcí s případnou dokumentací. U některých pojišťoven lze doplňkově k pojištění domácnosti objednat asistenční služby, které pak jsou pro klienty dostupné 24 hodin denně. Tam lze přes operátora zajistit pomoc v krizových situacích, kdy pojištěný potřebuje odstranit stav nouze či havarijní stav ve své domácnosti. Ve vážných případech je postaráno i dočasné náhradní bydlení. Na základě ohlášení pojistné události vyšle pojišťovna likvidátora. Tento pracovník zjistí výši škody a podle toho pojišťovna vyplatí pojistné plnění jako náhradu škody.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!