Pojistná smlouva – Na co dávat pozor?

Jak bylo již výše zmíněno, každá pojišťovna si stanovuje vlastní podmínky pojištění domácnosti, poskytuje jiné výše pojistného plnění, jiné limity apod. Při uzavírání pojistné smlouvy bychom měli být velmi pozorní a vše pečlivě uvážit. Rozdíly v pojistném moho být téměř bezvýznamné, avšak při pojistné události se lepší pojištění určitě vyplatí. Na co tedy dávat pozor především?

V současnosti převažuje nabídka pojištění na novou cenu. Přesto si kladou pojišťovny jistá omezení v tomto směru. U mnohých je stanoven limit pro stáří určité věci.