Pojistná rizika (nebezpečí)

Každá pojišťovna má nastavený rozsah pojistných rizik mírně odlišně. Základy jsou však u všech pojištění domácnosti v zásadě stejné a dají se zobecnit. Neznamená to však, že bychom neměli při podpisu pojistné smlouvy věnovat rozsahu pojištěných rizik patřičnou pozornost. Pojistné plnění nám totiž bude logicky vyplaceno jen v případě, že škody vzniknou způsobem uvedeným ve smlouvě.

Nejčastěji se pojištění domácnosti vztahuje na škody způsobené…

Při zřizování pojištění domácnosti je nutné dobře promyslet, která rizika vaší domácnosti nejreálněji hrozí a podle toho uzavřít pojistnou smlouvu. Pokud nejsou zahrnuta v základním pojištění, tak je rozumné sjednat pro ně připojištění (např. rozbití skel, nepřímý blesk). Pokud se vaše domácnost nachází např. v záplavové oblasti, je možné, že vás pojišťovna nebude chtít pojistit, či se to výrazně promítne do výše pojistného. V tomto případě stojí za to, poohlédnout se po pojištění, které pokrývá toto pojistné riziko již v základní variantě.

Nepojistitelná rizika

Málokteré riziko nejde dopojistit, přesto existují vyjímky, ve kterých bude pojištění domácnosti neúčinné. Jedná se zpravidla o tyto situace…


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!