Co je pojištěno?

Odpověď na otázku „co je pojištěno?“ není úplně jednoznačná. Je tomu tak především kvůli mírně rozdílné nabídce pojišťoven i individuálním úpravám pojistných smluv. Obecně se však pojištění domácnosti vztahuje na věci, které jsou zařízením domácnosti a slouží k jejímu provozu, případně k uspokojování potřeb jejích členů. Věci musí být v domácnosti (nebo jí příslušejících prostorách) fyzicky přítomné. Mimo domácnost jejich pojištění zaniká. Nové věci umístěné v domácnosti pojištění podléhají. Pod pojištění domácnosti spadají i stavební součásti bytu. Pojištěny tak máme například obklady, tapety, výmalby, podlahy, schodiště nebo vestavný nábytek.

Domácnost se může nacházet v podstatě v jakémkoliv typu obydlí. Rozdíl je jen ve výši pojistného. Do pojištění domácnosti může být zahrnuto i třeba pojištění sklepa, půdy, balkónu nebo garáže. Pokud tomu tak není, je možné sjednat připojištění. Problémem mohou být například balkony v přízemí nebo společné sklepy a kočárkárny. Tyto prostory některé pojišťovny odmítají pojistit. Důvodem je nízká úroveň zabezpečení, potažmo sdílení těchto prostorů.

Problematická bývají skla v domácnosti, na něž míří často i nejvíce otázek. Většinou bývá součástí pojištění domácnosti nějaké základní krytí škod na zasklení, avšak doporučuje se sjednat navíc připojištění, které rozsah rizik významně rozšíří. Pak mohou být pojištěna skla nejen v oknech, ale i v nábytku, dveřích či dokonce akváriích.

Věci s omezenou výší plnění

Při uzavírání pojistné smlouvy by vás mělo zajímat také pojištění luxusního vybavení či předmětů s vysokou hodnotou. To totiž někdy ani nemusí být součástí základní smlouvy. Většinou však má jen omezenou výši pojistného plnění, neboli limity. Pojišťovny zpravidla nabízejí individuální navýšení pojistných limitů pro tyto věci nebo sjednání zvláštního připojištění. Pro některé předměty bude nutné zajistit při uzavírání pojištění domácnosti znalecké posudky.

Jedná se především o tyto předměty:

Co není pojištěno

Na některé věci se pojištění domácnosti zpravidla nevztahuje. V některých případech k nim však jde sjednat doplňkové pojištění s vlastními limity. Těmto předmětům bychom opět měli při sjednávání pojistné smlouvy věnovat zvýšenou pozornost.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!